สภามทร.พระนคร

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ชื่อ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรั …

View page »

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.ชวลิต นิ่มละออ อุปนายกสภามาหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล …

View page »

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช …

View page »

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจำรัส  ปิติกุลสถิตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร …

View page »

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

 

View page »

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

อาจารย์ตฤณ  ดิษฐลำภู กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม …

View page »

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผศ.ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล เลขานุ …

View page »

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>