อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.ชวลิต นิ่มละออ
อุปนายกสภามาหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคนปัจจุบัน
ชื่อ ดร.ชวลิต นิ่มละออ
 Name: Mr.Chavalit  Nimla-or
เกิดวันที่ 26 กรกฎาคม 2496
ตำแหน่งหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
สถานที่ทำงาน บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด
วุฒิการศึกษา
(ปริญญาเอก) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(ปริญญาตรี) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2519)
(ปริญญาโท) พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ.2534)
(อื่น ๆ) Excutive Leadership Program From Nida-Wharton University
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท โอเรียนตอลการ์เมนท์ จำกัด
ประธานกรรมการบริษัทโกบอลไลเซชั่น อีโคโนมิค แอนด์ โปรโมชั่นเนทเวอร์ค จำกัด
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (พ.ศ. 2532 – 2536)
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2545 – 2549)
ที่อยู่สถานที่ติดต่อ
บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด เลขที่ 5 กรุงเทพกรีฑา ซอย 7
แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) 0 2379 3072-8 โทรสาร 0 2379 3963
Email address : chavalit@orientalgmt.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>