ธ.ค. 23

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 20 มกราคม 2559

พ.ย. 26

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2558

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558

ต.ค. 29

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2558

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558

ต.ค. 01

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558

ส.ค. 26

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 30 กันยายน 2558

ส.ค. 03

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558

มิ.ย. 24

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558

เม.ย. 30

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี  เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558

มี.ค. 27

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี  เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 29 เมษายน 2558

มี.ค. 17

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) คลิกที่นี่

Older posts «

» Newer posts