พ.ค. 25

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559

เม.ย. 28

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559

มี.ค. 31

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 27 เมษายน 2559

ก.พ. 24

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559

ม.ค. 20

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

ธ.ค. 23

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 20 มกราคม 2559

พ.ย. 26

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2558

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558

ต.ค. 29

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2558

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558

ต.ค. 01

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558

ส.ค. 26

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 30 กันยายน 2558

Older posts «

» Newer posts