กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 14.30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561

ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561