ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะเข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงิน พระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย จำนวน 14 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา