แบบฟอร์มการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 2563

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย รูปแบบไฟล์ word  downlaod ข้อมูลคลิก

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย รูปแบบไฟล์ PDF  download ข้อมูลคลิก