ประกาศมทร.พระนคร พ.ศ.2553

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารการตลาด) (ภาคสมทบ) (2 ก.พ..53)
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงิน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (12 ก.พ. 53)
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงิน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ภาคสมทบ โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จังหวัดลพบุรี (31 พ.ค. .53)
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าสนับสนุนจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยประยุกต์ ภาคสมทบ (7 ก.ย. 53)
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ณ ศูนย์การศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ(13 ต.ค. 53)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>